Неделно училище

Неделното училище е неизменна част от дейността на Църквата в нейната най-малка единица – енорията. То представлява естествено продължение за пояснение на Светата Литургия, посредством която се въплъщава Църквата тук на земята. Възникнали преди Освобождението на България от османска власт, неделните училища прогресират след това и прогресират в своето развитие и до днес.

Практически
и занимателни
уроци

Заниманията на неделното училище в храма са насочени към включването на повече практически часове и занимателни уроци по приложни изкуства, иконопис и църковна музика. В часовете по приложно изкуство се работи предимно с подръчни материали, за да могат децата да се научат да използват всичко и с въображение да правят от нищо нещо. Немалка част от направените от децата неща се продават и със средствата се набавят още материали, които да са им от полза.

2 групи
от І до ІІІ клас и от ІV
до VІІІ клас
Всяка събота
Занятията се провеждат
s всяка събота от 14 ч

История, иконопис
и песнопения

Неделното училище свидетелства за това че истините, проповядвани от християнската религия не са забравени назад във времето , а напротив – актуалността им е вечна – и днес и утре, защото Божествените истини са непреходни. Най-голяма роля и значимост в успеха на неделното училище изиграват двете основни фигури – свещеникът и учителят по вероучение. Божият служител всяка респект и дава пример с държанието си за развиване на християнските ценности и принципи – той е движещият църквата.

Детски състав
за църковно
пеене


Допълнително се изучава и история на християнската църква. С изключителен професионализъм и и доброжелание часовете се превръщат в увлекателни беседи и моменти, в които децата се отдават на чутото и усвояват християнските добродетели крепили човечеството до ден днешен. Занятията биват разделени на 2 групи – от 1ви до 3ти клас и от 4ти до 8ми клас. По този начин спрямо възрастта, децата развиват в себе си разбирането и интереса към християнската вяра, съобразени с възприемчивите им навици. Детски състав за църковно пеене В предвидените часове по църковна музика, ще се изучават богослужебни песнопения. Църковните мелодии не затрудняват децата, което за щастие е предпоставка за изключителни и красиво звучащи в атмосферата на свята енергия и спокойствие.


Снимки от строежа на неделното училище

1 ет. Неделно училище
2 ет. Ведомствено свещенически дом.