Духовен център

Благодарение на даренията, направени от много отзивчиви и добросърдечни спомоществователи, се завърши работата по изграждането на Духовния център на храм „Св. Николай Чудотворец“. С тържествено откриване и освещаване Високопреосвещенство, тази част на храма е готова да посрещне смирено и изпълнено с вяра и любов всеки, който иска да прекрачи прага.

Религиозните
служби
и образование

Прекрасната идея за изграждане и извършване на религиозни служби и образователни дела в Духовния център е на протойерей Стоян Иванов. Изначално е предвидена направата на неделно училище плюс библиотека и социална трапезария към храма. В развоя на работния процес се заражда и идеята за бъдещ проект за създаване на Дом за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи.

250 м2
Площад на духовен
център
2
Конферентна зала
за 250 души

Много усилия и време се посвещават на набирането на нужните средства, посредством  много срещи и разговори с дарители, местни фирми и хора от бизнес средите, които биха дарили суми в името на завършването на този проект.

Духовно-просветният център  е чисто и свято пространство за осмисляне на православната вяра чрез разнообразни дейности.  Търсещите вяра хора намират отговор на въпросите си – всички онези, които си задаваме – смисълът на живота; мисията и призванието на човек на тази земя. Защо сме тук и кои сме всъщност? Приемаме ли се и осмисляме ли се като такива? Кое намираме за повод  за щастие и радост в нашите дни и кое може да запълни празнотата в душите на всеки вярващ?

Какво прави
духовният център

Това място се превръща в срещи за общуване, в място на спокойно размишление и отпускане на душата далеч от забързаните ни дни и напрегнато ежедневие, което понякога ни се налага да имаме. Тук сте вие и светата вяра.Как да помогна
на духовния
център


Центърът работи с така нужната памет от отминали животи и открива изключителни начини за съхранение у човек на всички житейски уроци, които трябва да научим и да приемем като опит и положително влияние. Опит, с който да вървим напред и да опознаваме вътрешните си светове, вярвайки в доброто. Тук човекът е фокусът, само човекът и всичко, което носи у себе си.

Площта на духовния център се простира на цели 250 квадратни метра. Реновиран интериор и невероятна енергия ще бъдат част от онези неща, които ще оставят у вас спомен за блаженство.

Конферентна зала на разположение за 250 души също ще е място, на което хората заедно ще достигат до смирение и осъзнаване.

Всичко зависи от вашето желание и готовност да окажете каквато и да било помощ и съдействие за усъвършенстване и развитие на това свято място.

Храмът е дом Божи, в който присъства Сам Бог.  Нашето поведение в него, трябва да бъде достойно за Неговото величие и святост. И още по пътя към храма, ежедневните ни грижи и мисли трябва да бъдат отхвърлени, за да възложим упованието си на Господа.

Нека учим своите деца от ранна възраст кое е свято и кое е за почитане. Уважението, добротата и хуманното поведение са само част от нещата, които биха могли да запаметят децата, за да водят честен и достоен живот.

Благодарение на духовния център всеки желаещ ще може да се докосне още по-близо до вътрешното извисяване и върховното чувство на благодарност.

Под храма има крипта, която е с площ колкото храма 500м2 .

Тя е разделена на три зали.

Концертна зала за 100 човека
Конферентна зала за 100 човека
Изложбена зала за старини икони и църковна утвар.